Members

Adviser

Ph.D Students

 • Chih-Ming Chua
 • Shun-Bo Yang

Master Students

 • 102 Yueh-Han Lu
 • 102 Hsien-Kuei Chiu
 • 102 Shuo-Cheng Gao
 • 101 Guan-Yu Chen
 • 101 Yi-Zhi Cheng
 • 100 Wei-Hsuan Chen
 • 100 Kai-Xiang Chen
 • 100 Wu-Jiun Peng
 • 100 Kai-Ming Deng
 • 100 Hung-Sheng Jan
 • 100 Yu-Lin Lin
 • 100 Chia-Hao Li
 • 99 Hung-Wei Lin
 • 99 Jia-Pei Jhang
 • 99 Hsiang-Hsuan Liua
 • 99 Jin-Kai Wang
 • 99 Tz-Yuan Wang
 • 98 Hsuan-Wei Lin